Užsiregistruokite į GPAIS konsultaciją

Kas turi vykdyti GPAIS apskaitą?

Administruojame GPAIS nuo registracijos iki galutinių ataskaitų supildymo/patvirtinimo bei atstovaujame atsakingų institucijų patikrinimuose

Kuo galime būti naudingi?

Užsiregistruokite į konsultaciją ar mokymus ir nemokamai atliksime pirminį aplinkosaugos dokumentų atitikties įvertinimą.

REGISTRUOTIS Į KONSULTACIJĄ

Atraskite geriausią sprendimą

UAB Baltic Recycling Group

Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 

T: +370 663 68521 E: info@brg.eco

PADEDAME ĮMONĖMS ADMINISTRUOTI DUOMENIS GPAIS

Nežinote kaip yra vykdoma pakuočių apskaita ir duomenų teikimas į GPAIS?

Nežinote kaip yra vykdoma pakuočių apskaita ir duomenų teikimas į GPAIS?

 • pakuočių apskaitą;
 • elektros ir elektroninės įrangos apskaitą;
 • baterijų ir akumuliatorių apskaitą;
 • apmokestinamųjų gaminių apskaitą;
 • alyvų apskaitą;
 • transporto priemonių apskaitą

Palengviname GPAIS administravimo naštą ir įmonėms sutaupome net 20 darbo valandų per savaitę!

Gamintojai ir importuotojai

Atliekų darytojai

 • kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų ir (ar) daugiau nei 12 tonų nepavojingųjų atliekų;
 • kurių veikloje importuota ir nupakuota pakuotė sunaudojama savoms reikmėms;
 • kurios atlieka transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą;
 • kurios turi 10 ir daugiau darbuotojų ir vykdo žmonių ir (ar) gyvūnų sveikatos priežiūros ir (ar) vaistinių, ruošiančių ir (ar) parduodančių vaistus, veiklą;
 • kurių veikloje susidaro alyvos atliekos;
 • kurios vykdo statybinę veiklą ir susidaro statybinės atliekos;
 • kurios vykdo maisto gamybos (ir (ar) maisto prekybos veiklą ir kuriose per kalendorinius metus susidaro daugiau nei 5 tonos viešojo maitinimo (maisto) atliekų ir (ar) vartoti netinkamų maisto produktų

Atliekų tvarkytojai

 • kurie vykdo atliekų apdorojimą;
 • kurie vykdo atliekų išvežimą (eksportą) ir įvežimą (importą);
 • kurie surenka ir veža atliekas;
 • kurie prekiauja atliekos ir (ar) atlieka tarpininko funkciją;
 • kai atliekų susidarymo vietoje pavojingosios atliekos laikomos ilgiau nei 6 mėn., o nepavojingosios ilgiau nei 12 mėn.

TAUPOME JŪSŲ LAIKĄ

LANKSTUMAS IR PRISITAIKYMAS

Kiekvienai ūkinei veiklai individualiai sukuriame ir pritaikome vidinės apskaitos sistemos modelį, kuris užtikrina, kad duomenys integruojami į GPAIS bus teisingi. Visiems atvejams rasime protingiausius ir teisingiausius sprendimus, kaip vykdyti savo veiklą, kad atitiktų galiojančius aplinkosaugos teisinius reikalavimus.

8 metų patirtis aplinkosaugos srityje suteikia galimybę ne tik teikti GPAIS administravimo paslaugas, tačiau ir organizuoti seminarus GPAIS tema bei konsultuoti ir mokinti įmonių atstovus individualiai. Esame sukūrę GPAIS praktinį vadovą, kuriuo dalinamės su visais savo klientais.

PATIRTIS IR LYDERYSTĖ

Mumis pasitiki

Kas turi vykdyti GPAIS apskaitą?

Visi GAMINTOJAI ir IMPORTUOTOJAI turi vykdyti pakuočių apskaitą nepriklausomai nuo išleisto kiekio į rinką

Visi GAMINTOJAI, kurie pripildo tuščią pakuotę turi vykdyti pakuočių apskaitą.

Visi GAMINTOJAI IR IMPORTUOTOJAI, kurie vykdo eksportą, turi vesti pakuočių apskaitą.

Pakuočių GAMINTOJAI ir IMPORTUOTOJAI - visų tuščių pakuočių apskaitą.

Pakuočių GAMINTOJAI ir IMPORTUOTOJAI – visų tuščių pakuočių apskaitą.

Kas turi vykdyti GPAIS apskaitą?

 • pakuočių apskaitą;
 • elektros ir elektroninės įrangos apskaitą;
 • baterijų ir akumuliatorių apskaitą;
 • apmokestinamųjų gaminių apskaitą;
 • alyvų apskaitą;
 • transporto priemonių apskaitą

GAMINTOJAI IR IMPORTUOTOJAI

ATLIEKŲ DARYTOJAI

 • kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų ir (ar) daugiau nei 12 tonų nepavojingųjų atliekų;
 • kurių veikloje importuota ir nupakuota pakuotė sunaudojama savoms reikmėms;
 • kurios atlieka transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą;
 • kurios turi 10 ir daugiau darbuotojų ir vykdo žmonių ir (ar) gyvūnų sveikatos priežiūros ir (ar) vaistinių, ruošiančių ir (ar) parduodančių vaistus, veiklą;
 • kurių veikloje susidaro alyvos atliekos;
 • kurios vykdo statybinę veiklą ir susidaro statybinės atliekos;
 • kurios vykdo maisto gamybos (ir (ar) maisto prekybos veiklą ir kuriose per kalendorinius metus susidaro daugiau nei 5 tonos viešojo maitinimo (maisto) atliekų ir (ar) vartoti netinkamų maisto produktų

ATLIEKŲ TVARKYTOJAI

 • kurie vykdo atliekų apdorojimą;
 • kurie vykdo atliekų išvežimą (eksportą) ir įvežimą (importą);
 • kurie surenka ir veža atliekas;
 • kurie prekiauja atliekos ir (ar) atlieka tarpininko funkciją;
 • kai atliekų susidarymo vietoje pavojingosios atliekos laikomos ilgiau nei 6 mėn., o nepavojingosios ilgiau nei 12 mėn.

Administruojame GPAIS nuo registracijos iki galutinių ataskaitų supildymo/patvirtinimo bei atstovaujame atsakingų institucijų patikrinimuose

TAUPOME JŪSŲ LAIKĄ

LANKSTUMAS IR PRISITAIKYMAS

Kiekvienai ūkinei veiklai individualiai sukuriame ir pritaikome vidinės apskaitos sistemos modelį, kuris užtikrina, kad duomenys integruojami į GPAIS bus teisingi. Visiems atvejams rasime protingiausius ir teisingiausius sprendimus, kaip vykdyti savo veiklą, kad atitiktų galiojančius aplinkosaugos teisinius reikalavimus.

8 metų patirtis aplinkosaugos srityje suteikia galimybę ne tik teikti GPAIS administravimo paslaugas, tačiau ir organizuoti seminarus GPAIS tema bei konsultuoti ir mokinti įmonių atstovus individualiai. Esame sukūrę GPAIS praktinį vadovą, kuriuo dalinamės su visais savo klientais.

PATIRTIS IR LYDERYSTĖ

Kas turi vykdyti GPAIS apskaitą?

 • pakuočių apskaitą;
 • elektros ir elektroninės įrangos apskaitą;
 • baterijų ir akumuliatorių apskaitą;
 • apmokestinamųjų gaminių apskaitą;
 • alyvų apskaitą;
 • transporto priemonių apskaitą

GAMINTOJAI IR IMPORTUOTOJAI

ATLIEKŲ DARYTOJAI

 • kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų ir (ar) daugiau nei 12 tonų nepavojingųjų atliekų;
 • kurių veikloje importuota ir nupakuota pakuotė sunaudojama savoms reikmėms;
 • kurios atlieka transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą;
 • kurios turi 10 ir daugiau darbuotojų ir vykdo žmonių ir (ar) gyvūnų sveikatos priežiūros ir (ar) vaistinių, ruošiančių ir (ar) parduodančių vaistus, veiklą;
 • kurių veikloje susidaro alyvos atliekos;
 • kurios vykdo statybinę veiklą ir susidaro statybinės atliekos;
 • kurios vykdo maisto gamybos (ir (ar) maisto prekybos veiklą ir kuriose per kalendorinius metus susidaro daugiau nei 5 tonos viešojo maitinimo (maisto) atliekų ir (ar) vartoti netinkamų maisto produktų

ATLIEKŲ TVARKYTOJAI

 • kurie vykdo atliekų apdorojimą;
 • kurie vykdo atliekų išvežimą (eksportą) ir įvežimą (importą);
 • kurie surenka ir veža atliekas;
 • kurie prekiauja atliekos ir (ar) atlieka tarpininko funkciją;
 • kai atliekų susidarymo vietoje pavojingosios atliekos laikomos ilgiau nei 6 mėn., o nepavojingosios ilgiau nei 12 mėn.